Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Klub vojenské historie Moravská Sahara, z.s. zodpovídá za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Kdo je správce?

Klub vojenské historie Moravská Sahara, z.s., vedený u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 28443, IČ 17320364, se sídlem Měšťanská 3348/36b, 695 01 Hodonín, který provozuje webové stránky www.vojenskydenpanov.cz (dále jen „Spolek“).

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

2. Kontaktní údaje

Pokud se na Spolek budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete kontaktovat předsedu Spolku na telefonním čísle +420 607 149 022.

3. Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

4. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy
  • Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací a fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo. Tyto údaje nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy, např. k dodání zboží a komunikaci s vámi.
 • Vedení účetnictví
  • Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

5. Cookies

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé soubory, které posílají aplikace tohoto webu do vašeho prohlížeče během návštěvy a používání stránek. Usnadňují navigaci a slouží k obecnému rozlišování jednotlivých uživatelů (např. zda jde o uživatele z ČR nebo SR) nebo získání informací, které stránky a funkce návštěvníci nejčastěji využívají (tedy zda jsou pro ně v této podobě užitečné a není třeba je upravit). Konkrétní osoba uživatele přitom není na základě těchto informací identifikovatelná. Identifikuje se pouze cookie ve vašem počítači. Zde najdete stránku o cookies, které používáme.

K čemu používáme cookies?

Tento web využívá soubory cookies pro následující účely: monitoring návštěvnosti (Google Analytics).

Použití cookies můžete odmítnout

Odmítnutí cookies z tohoto webu a třetích stran můžete nastavit ve vašem prohlížeči internetových stránek. Zablokováním cookies z webu www.vojenskydenpanov.cz omezíte funkčnost některých našich aplikací a některé služby vám pak nebudou fungovat.

Jak zablokovat cookies?

Zde je popsaný postup pro konfiguraci cookies u tří nejčastěji používaných prohlížečů:

Internet Explorer: v menu “Nástroje”, “Možnosti internetu”, karta “Osobní údaje” a v části “Upřesnit” můžete nastavit chování příchozích cookies (Přijmout, Blokovat, Dotázat se). Pak klikněte na tlačítko OK. Tento postup funguje v prohlížeči Internet Explorer ve verzi 11. V jiných verzích browseru může být správa cookies na jiném místě.

Google Chrome: “Menu”, “Nastavení” a do pole napsat “cookie”. První tlačítko “Nastavení obsahu” umožní spravovat cookies ve vašem prohlížeči. Tento postup je funkční v prohlížeči Chrome 44. V jiných verzích může být umístění správy cookies na jiném místě.

Firefox: v menu “Nástroje”, “Možnosti” a “Soukromí” a klikněte na “odebrat některá cookies”. V poli vyberte cookies, která chcete smazat. Tento postup funguje v prohlížeči Firefox 39. V jiných verzích může být umístění správy cookies na jiném místě.

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

 • zabezpečení komunikace pomocí šifrovacího protokolu https
 • bezpečnostní plugin iThemes chránící naše webové stránky a tím i vás

7. Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, které se na dané zpracování specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Stable.cz s.r.o., IČO: 28741048, sídlo: Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec nad Nisou, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem spis. zn. C 29901;
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F;
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

K vašim osobním údajům má dále přístup externí účetní firma.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako doposud.

8. Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

9. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: zdena.dily813/@/seznam.cz. Poznámka: lomítka při posílání e-mailu nepoužívejte, slouží jako spamová ochrana v tomto textu.

Máte právo na informace o způsobu zpracování osobních údajů a nakládání s nimi – toto právo je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje; domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. V tomto případě potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 60 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností – např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Ukončit odběr našich e-mailů můžete stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

10. Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 26.7.2022.

Zdeněk Crhák, provozovatel tohoto webu a předseda Spolku